Projecte "SECUNDÀRIA ACTIVA". Programa de diversificació curricular en un centre d'Educació Especial.

Pràctiques formatives d'alumnes amb necessitats educatives especials en empreses del municipi. CEE Can Rigol. El Prat de Llobregat

  • Rosa Rodríguez Ramos Llicenciada en Pedagogia Terapèutica. Directora del CEE Can Rigol (El Prat de Llobregat)
  • Iolanda Sipiña Selaya Mestra d'Educació Especial. Tutora del grup al CEE Can Rigol
  • Elisabet Cañadilla Regadera Mestra d'Educació Especial. Tutora del grup al CEE Can Rigol
  • Eva Villa Cajaravilla Treballadora Social. EAP B-36 El Prat de Llobregat

Resum

El Projecte "Secundària Activa", neix de la necessitat de donar una resposta educativa professionalitzadora i inclusiva a un grup d'alumnes de la nostra escola i altres alumnes amb NEE provinents d'instituts. El Projecte "Secundària Activa", que consta de tres cursos escolars, s'emmarca a partir d'aquest curs 2011-12 dins el Programa de Diversificació Curricular CIUTAT DEL PRAT. Actualment, hi participen 16 alumnes, dels quals 12 estan realitzant pràctiques en empreses, en la branca d'Auxiliar d'Hosteleria i Restauració (Fundació Catalana de l'Esplai, Hotel Tryp Airport, Hotel Sallés Ciutat del Prat i Ataula.
Què es vol aconseguir ?:
- La projecció de l'escola inclusiva més enllà de l'escolarització bàsica.
- L'orientació i preparació progressiva cap a la vida adulta des d'una perspectiva sistèmica. La inserció en el món del treball normalitzat i la seva inclusió en la societat.
- L'assoliment de competències d'autonomia personal, social i laboral per SABER ESTAR en la societat i en el món del treball.
- La inclusió plena en la societat com a ciutadans desenvolupant les seves CAPACITATS per viure, millorar la seva qualitat de vida, prendre decisions i seguir aprenent.
- L'assoliment dels continguts curriculars propis de l'etapa, adaptats.
- L'assoliment de les competències professionals d'Auxiliar d'Hosteleria i Restauració dins d'un context normalitzat.

Publicades
2012-01-15
Secció
Debat psicopedagògic