Eulàlia Bassedas i Ballús

Psicòloga. Assessora psicopedagògica en diversos equips de sector (EAP Sant Boi i EAP Nou Barris), i  orientadora a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell de Barcelona. Ha estat docent a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya, i també en diversos cursos de formació permanent per a mestres i psicopedagogs. Autora i coautora de diverses publicacions sobre psicopedagogia.