Altres

Historial de la revista

Revista creada per l’Associació Catalana de Professionals dels EAP (ACPEAP) l’any 2000, amb el nom d’ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA. Revista Catalana de Psicopedagogia i Educació. El gener del 2001 s’inicia la seva publicació en format paper. Es manté aquest format fins el número 39 publicat la tardor del 2013.

Coincidint amb el canvi estatutari de l’ACPEAP amb la creació de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació (ACPO), la revista inicia la seva Segona Etapa i passa a editar-se en format digital. Es modifica la capçalera, passant a dir-se ÀÁF ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ, i s’edita en català, castellà i anglès. En aquest nou format s’editen vuit números, apareixent el darrer (47) la tardor del 2017. En aquesta Segona Etapa, ÀÁF inicia també el seu recorregut editorial amb la publicació de la col·lecció de llibres Monografías de Psicopedagogía y Orientación.

A partir del número 48 (primavera 2018) la revista entra en la seva Tercera Etapa i adopta el format Open Journal Systems. La revista es publica amb accés obert i lliure a tots els seus continguts de manera gratuïta i amb els textos complets. 

Sobre el sistema de publicació

Aquesta revista utilitza l’Open Journal Systems 3.0, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes que ha estat desenvolupat, impulsat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project sota la Llicència Pública General GNU.