Reflexions i propostes de la intervenció psicopedagògica en un marc de Serveis Educatius de Zona a Catalunya

Autors/ores

  • Jesús Viñas i Cirera Inspector d’Educació. Psicopedagog. Coordinació de Serveis Educatius

Resum

Es planteja la necessitat d'un canvi en l'organització de la intervenció psicopedagògica com a suport extern integrat en un model general. La proposta de canvis en els serveis externs suposen un marc comú psicopedagògic.
Es proposa definir el model actualment inexistent a Catalunya. Posteriorment es proposa quatre línies bàsiques dels serveis educatius de zona: sobre la necessitat d'una actuació diversificada entre l'assessorament d'expert, el coaching, l'aprenentatge entre iguals i el treball en Clúster; Equips multiprofessionals de zona integrats mantenint el perfil psicopedagògic; El treball en xarxa, la Carta de serveis i la millora constant.

Descàrregues

Publicades

01.07.2010

Número

Secció

Debat psicopedagògic