Alba Serrano i Martínez

Psicopedagoga especialitzada en educació secundària i mestra. Ha treballat en centres educatius públics de primària i secundària de la Generalitat de Catalunya i en centres educatius del Regne Unit. Ha treballat en diferents EAP (Equips de d’Assessorament Psicopedagògic) de la Generalitat de Catalunya i actualment en forma part d’un com a psicopedagoga.