Anna Farré Riba

Doctora en Pedagogia i diplomada en Logopèdia. Ha treballat com a mestra d’educació especial i  logopeda. Des de l’any 1991 és professional dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP). Actualment està a l’equip de Cornellà-Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Ha col·laborat en la formació en l’àmbit universitari i en l'actualitat ho fa en l’àmbit de zona, dins els seminaris de mestres de suport a la inclusió.