Eva Liesa Hernández

Psicopedagoga i doctora en Psicologia. Professora Titular de la Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna. Coordinadora del Servei d'Assessorament i Innovació Psicopedagògica de la FPCEE Blanquerna (SAIP). Membre del grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya Seminari Interuniversitari en Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge (www.sinte.me). Responsable de la línea de recerca en Identitat docent i canvi educatiu.