Joan Serra Capallera

Assessor Psicopedagògic. Ha estat director d’EAP de sector i docent a la Universitat de Girona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director dels Postgraus “La intervenció i l’Assessorament Psicopedagògic en l’Educació Obligatòria” i “Trastorns en l’aprenentatge i el comportament i intervenció psicoeducativa”. Ha treballat en el camp de la formació del professorat i psicopedagogs. És autor i coautor de diferents publicacions i articles relacionats amb la intervenció psicopedagògica, l’aprenentatge del llenguatge escrit i el treball en xarxa i col·laboratiu.