Josep Amorós Contra

Psicòleg. Ha treballat en serveis d’atenció en salut mental i en un centre educatiu especialitzat en l’atenció a infants i adolescents amb problemàtica conductual i de salut mental. Actualment és el coordinador del CRETDIC de Barcelona ciutat i professor col·laborador a la UOC.

(CRETDIC: Centre de Recursos Educatius per a l'alumnat amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta.)