Montserrat Solsona i Rocabert

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. He treballat com a orientadora educativa i ocupacional en diferents àmbits: des de l'administració local (Ajuntaments de Sabadell i Viladecans. Departament de promoció econòmica), des de la universitat (Servei d'atenció a l'estudiant de la UPC) i des de l'administració educativa (Direcció General de Formació Professional -Programes Garantia Social- i Consorci Educació de Barcelona). Des de setembre de 2007 formo part de l'EAP de l'Eixample de Barcelona com a psicopedagoga referent de diferents centres educatius de la zona. Col·laboro també en diferents xarxes del districte centrades especialment en temes de salut mental.