Ramon Almirall Ferran

Psicòleg, Assessor psicopedagògic i Terapeuta familiar. Ha treballat en diferents EAP (Equips de d’Assessorament Psicopedagògic) de la Generalitat de Catalunya i també com Professor de la UB als estudis de Psicologia i als Màster de Psicopedagogia i d’Educació Inclusiva. És membre del Comitè Tècnic del Programa Interxarxes, del qual en va ser Coordinador des de l’any 2011 al 2016. És autor de diferents articles i publicacions relacionats amb l’adquisició del llenguatge, el treball en xarxa, l’assessorament psicopedagògic, la educació inclusiva i el treball amb famílies.