Teresa Huguet Comelles

Psicopedagoga. Ha treballat en diversos Equips d’Assessorament  Psicopedagògic de Catalunya. Assessora tècnica dels Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del 2006 al 2012. Té diverses publicacions sobre educació, avaluació i intervenció psicopedagògica, entre d’altres,  el llibre “Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva”. Editorial Graó. Barcelona (2006). És co-directora de la Col·lecció de Graó: Escuela  inclusiva: alumnos