L' atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials als CFGM dels centres ordinaris

Autors/ores

  • Jaume Forn i Rambla Psicopedagog de l'EAP B-27 de Montmeló

Resum

Tot i estar atenent alumnat amb necessitats educatives específiques des de fa anys en els centres que imparteixen Cicles Formatius de Grau Mitjà, el desplegament normatiu i legislatiu sobre aquesta etapa de l'educació postobligatòria no permet les tasques d'assessorament i orientació que es duen a terme en les anteriors etapes educatives. Progressivament es va incorporant als CFGM un major nombre d'alumnes amb discapacitats diverses que no poden rebre l'atenció psicopedagògica suficient. La conscienciació d'alguns sectors del professorat i l'aportació sovint improvisada dels orientadors ens ofereixen unes respostes que, a poc a poc, s'estan resolent les necessitats formatives i d'orientació d'aquest nombrós grup d'alumnes majors de 16 anys.

Descàrregues

Publicades

15.01.2012

Número

Secció

Debat psicopedagògic

Articles més llegits del mateix autor/a

<< < 1 2 3 4 5 > >>