Conceptes i reflexions al voltant de la psicomotricitat en la primera infància

Autors/ores

  • Carles A. Montserrat i González Fisioterapeuta pediàtric i psicomotricista. CDIAP de Mollet del Vallès

Resum

L'article parla de la psicomotricitat, orígens i situació actual al nostre país, així com de les dues principals tendències: normativa i dinàmica; i dels diferents àmbits de treball. Posteriorment es desenvolupa la definició de psicomotricitat dinàmica basant-se en el concepte d'atenció a la globalitat. En el marc escolar aquesta idea d'atenció integral reivindica el cos i el diàleg tònic, a més d'aportar-nos una visió particular de l'infant. També s'exposen els objectius i finalitats de la psicomotricitat com a pràctica que ajuda a un desenvolupament harmònic dels nens i com pot servir de base per a altres aprenentatges. Per últim s'aporten algunes propostes sobre les actituds de l'educador.

Referències

AUCOUTURIER, B.; DARRAULT, I.; EMPINET, J.L.; “La práctica psicomotriz. Reeducación y terapia.” Ed. Científico-Médica, Barcelona, 1985.

AUCOUTURIER, BERNARD. “Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz”. Ed. Graó, 2004.

AUCOUTURIER, BERNARD. “Conferencia Lille.” Abril. 1994

BERRUEZO Y ADELANTADO, PEDRO PABLO. “El cuerpo, el desarrollo y la psicomotricidad.” Psicomotricidad, Revista de Estudios y experiencias, nº 49. 1995.

BERRUEZO Y ADELANTADO, PEDRO PABLO. “La psicomotricidad en España: de un pasado de incomprensión a un futuro de esperanza.” Psicomotricidad, Revista de Estudios y experiencias, nº 53. 1996.

CAMPS LLAURADO, CORI. “Revisió dels continguts de la psicomotricitat.” “Els diferents continguts de la psicomotricitat des del punt de vista de la globalitat.” “La intervenció psicomotriu en els diferents moments evolutius.” Intervenció psicomotriu en clínica i aprenentatge. Curs 2005-2006. Apunts.

GARCIA, M. J. y HOLGADO, A. “Metodologias de intervención psicomotriz en el aula y propuesta de diseño curricular.” Salamanca. Amarú. 1990.

GARCÍA OLALLA, LOLA. “Objetivos y niveles de la práctica psicomotriz.” Intervenció psicomotriu en clínica i aprenentatge. Curs 2005-2006. Apunts.

GRUP DE TREBALL DE PSICOMOTRICISTES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ATENCIÓ PRECOÇ. “Document marc: La psicomotricitat en atenció precoç.” Barcelona, Maig 2007.

LLORCA LLINARES, MIGUEL. “La práctica psicomotriz: Una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento.” Ed. Aljibe, Málaga, 2002.

RODRIGUEZ, JOSE ANGEL. “¿Qué seria entonces, lo específico de la práctica psicomotriz?” Revista de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç, núm. 28, 2007.

ROTA IGLESIAS, JOSEP. “Marco específico de la práctica psicomotriz.” Dossier. Entrelineas. Abril, 1997.

Descàrregues

Publicades

10.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació