Per què treballar junts aules d’acollida i aules ordinàries? Algunes raons

Autors/ores

  • Anna Llauradó Assessora LIC. E-LIC Baix-Llobregat-Anòia
  • Eva Esteruelas Assessora LIC. E-LIC Baix-Llobregat-Anòia

Resum

Aquest article intenta aportar elements per a la reflexió sobre la necessitat que els alumnes estrangers acabats d'arribar a el sistema acadèmic tinguin accés a les activitats que es desenvolupen a les aules ordinàries, així com la conveniència que tal accés sigui coetani al pas dels alumnes per les aules d'acollida. Per argumentar aquesta tesi, i partint de les característiques de la població escolar entre 6 i 16 anys d'un municipi del Baix Llobregat, primer s'analitza la contribució que poden fer les aules d'acollida a el desenvolupament i la integració de l'alumnat. A continuació, s'utilitza la literatura per descriure algunes de les capacitats bàsiques que un alumne ha de tenir per obtenir un bon rendiment acadèmic. Es conclou que la contribució de les aules d'acollida és diferent i complementària a la de les aules ordinàries i que, per això, les dues són necessàries.

Referències

Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educaional development of bilingual children. Review of Educational Research, 49, pp. 222-251.

Cummins, J. (1984). Bilingualism and special education: Issues in assesment and pedagogy. Clevedon, England: multilingual matters

Purcell-Gates, V. (1995) Other people’s words: the cycle of low literacy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Snow, C.; Barns, W.; Chandler, J.; Goodman, J.; i Hemphill, L. (1991). Unfulfilled expectations: Home and school influences on literacy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Teberosky, A.; Sepúlveda, A.; Martret, G.; i Fernandez, A. (2006) El discurs sobre els textos i el coneixement textual. Articles, 40, pp. 50-65.

Descàrregues

Publicades

13.04.2007

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació