Inclusió: Mite o Realitat?

Autors/ores

  • Dolors Vique Ginés Referent del Programa Escoles per la igualtat i la diversitat. CEB

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi52.2111

Referències

Bettelheim, B. (1973). Con el amor no basta: El tratamiento de las perturbaciones emocionales de los niños. Barcelona: Nova Terra.

Consorci d’Educació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.(2018). Programa Escoles per la igualtat i la diversitat. https://igualtatidiversitat.edubcn.cat/

El bloc d’Antonio Centeno. http://antoniocenteno.blogspot.com/

Frigerio, G.; Núñez, V. (2017). Entrevista en el Congrés Internacional Barcelona Inclusiva. Barcelona. https://vimeo.com/98439061

Jarque, JM. (2015). L’escola inclusiva a Catalunya: una il·lusió seductora. Barcelona: Anuari Fundació Bofill.
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/RepteseducacioCatalunya.Anuari2015_041016.pdf

Jullien, A. (2001). Elogi de la Feblesa. Barcelona: La Magrana.

Skliar, C. (2017). Conferència en el Congrés Internacional Barcelona Inclusiva. Barcelona. https://vimeo.com/99081670

UNESCO (2015). Repensar l’educació: Vers un bé comú mundial? https://drive.google.com/file/d/1VsmC1Z8M1mFbyMJSu4_xpUth9mhxLl97/view

UNESCOCAT (2019). Educació per als objectius de desenvolupament sostenible. http://unescocat.org/wp-content/uploads/2019/04/Educaci%C3%B3-per-alsobjectius-de-desenvolupament-sostenible.pdf

Publicades

25.04.2020

Número

Secció

Opinió