Conversar amb adolescents

Autors/ores

  • Dolors Arasanz Gauchia Psicòloga clínica de la Fundació Nou Barris. Psicoanalista

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi52.2113

Paraules clau:

Adolescència, Conversa, Transferència, Conducta

Resum

El present article és un recorregut per una experiència de treball amb adolescents duta a terme en alguns Instituts, que funciona des de fa tres anys al Centre de Salut Mental Infanto Juvenil de Nou Barris. Es destacarà l‟experiència en si mateixa, nucli de tota la intervenció, els grups de conversa amb adolescents. S‟intentarà extreure el saber que l„experiència aporta destacant algunes consideracions.

Referències

Freud, S. (1914) La psicología del colegial. Tomo XIII Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Lacadée P. (2010) El despertar y el exilio. Barcelona: Editorial Gredos.

Cordié, A. (1988) Malestar en el docente. Buenos Aires: Nueva Visión.

Publicades

25.04.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació