La relació docent-assessor psicopedagògic

Autors/ores

  • Montserrat Casas i Rovira EAP del Solsonès
  • Marta García de la Banda i Garcia EAP del Solsonès
  • Mª Àngels Mangas i Estany Psicopedagoga de l’ IES F. Ribalta
  • Àngels Peláez i Porras Psicopedagoga del centre concertat Arrels

Resum

.

Referències

ACPEAP (maig 2002). Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica.

BONALS, J. (novembre 1994) “ Les relacions escola – famílies” En: GUIX nº 205, p.55-61.

CASAS, M. I GARCÍA DE LA BANDA, M.(febrer 2001) “Un alumne per Km2. L’assessorament psicopedagògic en l’àmbit rural”. En: GUIX nº272, p. 38-43.

VV.AA. (1996).El Assessoramiento psicopedagógico:una perspectiva profesional i constructivista. Barcelona: Alianza Editorial.

Descàrregues

Publicades

15.06.2002

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació