Alguns paràmetres moduladors del caràcter social dels nostres joves.

Autors/ores

  • Antoni Talarn Caparros Professor de la Facultad de Psicologia de la Universitat de Barcelona https://orcid.org/0000-0003-0302-2013
  • Anna Rigat Psicòloga. Escola Pia de Olot y Salt. Professora UOC

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi56.5036

Paraules clau:

Caràcter social, Adolescents, Joves, Condicions socials estructurals

Resum

Es mencionen12 paràmetres o condicionaments estructurals, presents en la nostra societat, que es consideren moduladors d’allò que Erich Fromm va anomenar com a caràcter social. En concret es reflexiona sobre la seva influència vers els adolescents i els joves de l’actualitat. Tot i assumint que no es pot parlar d’adolescents i joves en un sentit unitari, per la gran varietat tipològica existent, s´estima que els paràmetres esmentats formen un conjunt d’influències que, en diversa mesura, els afecta a tots. Tenir-les present ens pot ajudar a compendre millor els joves de l’actualitat i a responsabilitzar-nos, com a adults, de les condicions socials que els oferim, de cara al seu desenvolupament personal, emocional, afectiu i social.

Referències

Ara, M. (2015). El que és normal i el que es patològic a l’adolescència. Intercanvis, 34, 9-14.

Beck, U. y Beck-Gernsheim, E. (2001). La individualización. Barcelona: Paidós.

Bednarek, S. (2019). Is there a therapy for climate change anxiety? Therapy Today, 30, 36–39.

Bruckner, P. (1995). La tentación de la inocencia. Barcelona: Anagrama.

Brugué, Q., Gomá, R. y Subirats, J. (2002). De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas. Revista Internacional de Sociología, 60, 7-45.

Carbonell, X. y Oberst, U. (2015). Las redes sociales en línea no son adictivas. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, 33, 13-19.

Carbonell, X. y Panova, T. (2017). A critical consideration of social networking sites’ addiction potential. Addiction Research & Theory, 25, 48–57.

Carbonell, X., Calvo, F., Panova, T. y Beranuy, M. (2021). Consideración crítica de las adicciones digitales. Digital Education Review, 39, 5-22.

Feixa, C. (1999). De jóvenes bandas y tribus. Antropología de la juventud. Barcelona: Ariel.

Fromm, E. (1941). El miedo a la libertad. Buenos Aires: Paidos.

Fromm, E. (1947). Ética y psicoanálisis. México: F.C.E.

Han, B-C. (2013). La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder.

Han, B-C. (2017). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.

Lipovetsky, G. (1983). La era del vacio: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: Anagrama.

Medina, P. (2021). Empoderamiento femenino. La trampa de un feminismo domesticado. Discurso y Sociedad, 15, 588-600.

Medina, P. y Talarn, A. (2020). El patriarcado y sus letales consecuencias. En Talarn, A. (2020): Ideología y maldad. Barcelona: Xoroi (pp. 493-528).

Mora, E. (2021). Infancia y adolescencia después de un año de pandemia. Acto científico oinline de la Societat Espanyola de Psicoanalisi.

Horton, R. (2020). Offline: COVID-19 is not a pandemic. The Lancet. 396(10255):874. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32000-6.

Ogunbode, C.A., Pallesen, S., Böhm, G. et al. (2021). Negative emotions about climate change are related to insomnia symptoms and mental health: Cross-sectional evidence from 25 countries. Current Psychology.. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01385-4

Postman, N. (1985). Divertirse hasta morir: El discurso público en la era del "show business". Barcelona: Ediciones de la Tempestad.

Rueda, J.E. (2020) ¿No es país para viejos? La edad como criterio de triaje durante la pandemia de la COVID-19. Enrahonar: An International Journal of Theoretical and Practical Reason, 65, 85-98.

Ubieto, J.R. (2019). Del padre al Ipad. Barcelona: NED.

Ubieto, J.R. y Pérez, M. (2018). Niñ@s hiper. Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas. Barcelona: NED.

Winnicott, D. (1952). La angustia asociada con la inseguridad. En: Escritos de pediatría y psicoanálisis. Barcelona: Laia.

Publicades

23.05.2022

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació