L' atenció a les necessitats educatives de l'alumant amb trastorn mental.

Salut Mental i Educació -1

Autors/ores

  • Joan de Diego Doctor en Pedagogia. Psicopedagog d'EAP. Cap del Gabinet Tècnic d'Educació Inclusiva del Consorci d'Educació de Barcelona

Paraules clau:

Salut Mental, Atenció a la diversitat, Col·laboració, Serveis Educatius

Resum

En aquest article s’exposa una mirada des del punt de vista de les iniciatives que desenvolupen o podrien desenvolupar les diferents administracions. Es citen alguns indicadors de la rellevància del tema en la pràctica de la gestió educativa, es proposen iniciatives i recursos que podrien ajudar a millorar l'atenció i s'aposta per la col·laboració decidida entre les administracions i els professionals de l'àmbit educatiu i de l'àmbit clínic.

Publicades

01.03.2016

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació