L’Assessorament psicopedagògic en contextos escolars

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

1. L’assessorament psicopedagògic en el panorama educatiu i social actual: l’objecte d’assessorament, marcs conceptuals i models.

2. L’assessorament psicopedagògic amb els docents.

3. L’assessorament psicopedagògic en l’àmbit institucional.

4. La intervenció assessora en relació a la família.

5. La intervenció assessora en col·laboració amb els altres: el treball en xarxes en el territori.

6. Treball en equip. Estructures de treball i estructures de participació.

7. Idees-eix que guien la intervenció assessora

BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX D’ABREVIATURES