Taller d'equitació terapèutica a l'Institut Marta Mata de Montornès del Vallés (Barcelona)

  • Glòria Reyner Xiol Professora d’ensenyament secundari, psicopedagoga i orientadora de l’institut Marta Mata. Postgraduada en Equitació Terapèutica per la Universitat de Vic
Paraules clau: Necessitats educatives especials, Educació inclusiva, Adaptació del currículum

Resum

Els alumnes amb discapacitats mentals i físiques de diversa consideració, solen tenir poca autonomia. A l’ensenyament secundari, sense ajudes explícites, poden viure amb moltes dificultats el propi procés d’inclusió i aprenentatge. La relació amb els altres companys a l’institut els exigeix estratègies eficaces i competències bàsiques perquè aquesta relació sigui ben positiva. El sistema educatiu, si no considera les seves necessitats educatives específiques, els pot portar a treballar els mateixos continguts una i altra vegada, fins i tot de manera disgregada. L’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès té una Unitat de Suport d’Educació Especial (USEE). La necessitat d’inclusió i millora de l’aprenentatge d’aquests alumnat va plantejar la reflexió d’ajudar-los d’una manera diferent: treballar més transversalment a través de centres d’interès i amb experiències vivencials que els ajudessin a una major integració sensorial. En el marc d’aquesta estratègia i del projecte educatiu del centre, es va incloure en el seu currículum un taller d’equitació terapèutica.

 

 

Referències

Ayres, A.Jean (2008): La integración sensorial en los niños. Madrid, TEA.

Goirigolzarri, Isabel (2009): Equitación Terapèutica. Sevilla: Lettera

Romera Figuerola, Sònica (2009): Mòdulo V: El juego como recurso educativo y terapèutico. Material Postgrau ET

UVIC 2009-2010

Romera Figuerola, Sònica (2009): Mòdulo V: Intervención psicomotriz desde el ámbito de la TAC. Material Postgrau ET UVIC 2009-2010

Cardona, Jenifer (2009): Mòdulo V: Integración sensorial. Material Postgrau ET UVIC 2009-2010

González Aleixo, Mariluz (2010): Mòdulo V: Contribución de la equinoterapia al desarrollo del lenguaje. Material

Postgrau ET UVIC 2009-2010

Coma, Ramon; Carné, Montserrat (2009): Diversitat i excel·lència IES MARTA MATA Montornès delVallès.

Departamentd’Ensenyament: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php file=docs/pi/PI%20InstitutMMata. pdf (2010)

Conesa, Ester; Domènech, Jordi; Ginel, Francesc; Morcillo, Montse (2010) INS MARTA MATA, De l’Excel·lència a les

excel·lències, una mirada inclusiva a l’èxit educatiu. Àmbits de Psicopedagogia nº 32

Domènech, Jordi; Casas, Azahara (2014): Proyecto IndComp: una experiencia hacia la evaluación interdisciplinar por competencias (Pendent de publicació: Aula de secundaria , Ed. Graó).

Publicades
2015-04-01
Secció
Pràctica professional