La resiliència a l'adopció

  • Assumpció Roqueta Sureda Psicòloga. Assessora psicopedagògica. Institut Família i Adopció

Resum

L'article exposa què s'entén per resiliència, com es construeix i com podem ajudar els nens / es que han passat per un procés d'adopció a construir-la, tant per part dels pares com des de l'escola.

Referències

Henderson,N. i Milstein,M. (2003). Resiliencia en la escuela. Buenos Aires. Paidós.

Cyrulnik, B. (2008). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona. Gedisa Editorial.

Forés, A. i Grané, J. (2010). La resiliencia. Crecer desde la adversidad. Barcelona. Plataforma Editorial

Barudy, J. I Dantagnan, M. (2010) Los buenos tratos a la infancia. Barcelona. Gedisa Editorial

Roqueta Sureda, A. (2009) “Valoració i intervenció psicopedagògica en casos d’infants adoptats”. Llicència d’estudis. Departament d’Ensenyament

Publicades
2019-05-07
Secció
Psicopedagogia i Orientació