Valoració i intervenció psicopedagògica en casos d'infants adoptats

Autors/ores

  • Assumpció Roqueta Sureda Llicenciada en Psicologia. EAP Gironès Est

Resum

L'estudi que es presenta, analitza quines són les necessitats escolars dels nens i nenes que han passat per un procés d'adopció i contempla alhora un treball teòric sobre els aspectes relacionats amb l'adopció.
Per entendre les necessitats d'aquests nens es fa des de la teoria de l'enllaç de Bowlby i les respostes a les situacions viscudes des del terme de la resiliència, aquests dos temes són de gran importància en l'estudi realitzat. El paper que té la família i l'escola per a l'adaptació i la integració d'aquests nens, és un altre aspecte que s'analitza, així com el tema dels orígens i la seva repercussió tant en els pares i mares com en els nens al llarg de la seva vida. D'altra banda es presenta un estudi empíric per conèixer les opinions dels pares i les mares i també dels professors. Alhora es realitzen les valoracions psicopedagògiques per conèixer els resultats sobre com es desenvolupen a l'escola aquests nens/es.

Finalment es presenten les conclusions i s'aporten un conjunt de propostes i aplicacions. Aquest treball pot ser útil a psicòlegs, pedagogs i professors en el treball amb els alumnes que han viscut un procés d'adopció. També per a pares i mares d'aquests nens/es i a totes les associacions que donen suport a les famílies adoptants i també per a altres professionals especialistes en el tema.

Descàrregues

Publicades

01.07.2010

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació