Reflexions al voltant de l'assessorament a famílies

  • Dolors Vique Ginés Psicopedagoga EAP B-39 de Sant Vicenç dels Horts

Resum

L'assessorament a famílies en la pràctica psicopedagògica ens remet permanentment a la reflexió, al qüestionament sobre les nostres funcions. En l'abordatge d'aquesta part de la nostra pràctica quotidiana apareixen, entre d'altres, termes com l'escolta, el consentiment i l'acompanyament, aspectes que no deixen indemnes als professionals, ocasionant-hi uns efectes a tenir en compte: el malestar, els dubtes i el sofriment del professional. Què fer amb aquest malestar ?, quines diverses formes hi ha d'afrontar-ho i cercar respostes en el desenvolupament de la nostra tasca diària? Aquests i altres són elements que formen part de les reflexions que es plantegen en aquest article.

Referències

Arendt, H. (1989). La crisi de la cultura. A ARENDT, H.& FINKIELKRAUT, A, La crisi de la cultura. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Bárcena, F. & Mèlich, J-C. (2000). La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad. Barcelona: Paidós.

Bolea, E.; Gallardo, A. (2012) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento. Secundària (Vol. II). Barcelona. Graò.

Cordié, A. (1998). Malestar en el docente. La educación confrontada con el psicoanálisis. Buenos Aires: Nueva Visión.

Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa.

Drory, D. (2011). Au secours! Je manque de manque! Aimer n'est pas tout offrir. Bruxelles: de boeck.

Mèlich, JC. (2002). Filosofia de la finitud. Barcelona: Herder.

Postman, N. (1990). La desaparició de la infantesa. Vic: Eumo Editorial.

Salem, G. (1999). Tableaux de familles. Ginebra: La Joie de Lire.

Sennett, R. (2003). El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad. Barcelona: Anagrama.

Tizzio, H. (2003). Reinventar el vínculo educativo: Aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis. Barcelona: Gedisa.

Vilà, F., Bolea, E., Gallardo, A., Adroher, O. (2007). Els trastorns de la conducta a l'escola. Barcelona: Departament d'Educació.

Publicades
2019-05-07
Secció
Psicopedagogia i Orientació