Canvis necessaris a l'educació actual

Autors/ores

  • Núria Alart Professora de Secundària i de la Universitat de Barcelona

Resum

L'educació de segle XXI necessita treballar en xarxa. Els docents tenim l'oportunitat de poder dissenyar i produir materials didàctics a la xarxa, adaptats a les característiques del nostre alumnat: estils d'aprenentatge, interessos, motivacions i diversitat d'intel·ligències.

Referències

ALART, N (2008): Aprenent amb totes les intel·ligències. WebQuest-Internet a l’aula d’acollida una experiència d’èxit. Barcelona. Edu 21

ALART, N i RUAIX, J (2008): Recursos TIC per a la tutoria en l’educació secundària: una visió pràctica a partir de la multiplicitat d’intel·ligències dels alumnes. Editorial UOC

ALART, N i altres (2009):Recursos TIC per a una educació multicultural a l’ESO.(En premsa) Editorial: UOC

Descàrregues

Publicades

01.07.2010

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació