La inclusió escolar: principis i estratègies per fer-la posible

Autors/ores

  • Pere Pujolàs i Maset Professor titular de la Facultat d’Educació. Universitat de Vic

Resum

L'article planteja que una escola inclusiva és aquella en què són atesos -volguts i valorats- tots els alumnes, independentment de les característiques personals, no només en un mateix centre sinó també en una mateixa aula. No obstant això la inclusió planteja una sèrie de problemes o "efectes no desitjats" que hem d'evitar o, com a mínim, contrarestar. Efectes com, per exemple, la por en el professorat i els pares, l'augment de conflictes o de conductes inadequades, les dificultats per ajustar el currículum a tots els alumnes, contemplant les seves diferències, etc. A continuació, es plantegen els principis generals per a treballar des d'un plantejament inclusiu a l'escola i les estratègies a seguir. S'enumeren també els reptes que la inclusió escolar planteja.

Referències

PARRILLA, A. (1992): El profesor ante la integración escolar: “Investigación y formación”. Capital Federal (Argentina): Ed. Cincel.

PORTER, G.L. (2001): “Elements crítics per a escoles inclusives. Creant l’escola inclusiva: una perspectiva canadenca basada en quinze anys d’experiència”. Dins Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vol. 5, núm. 1, pàg. 6-14.

PUJOLÀS, P. (2003): Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentage cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo.

RUIZ i BEL, R. (1999): “Algunes reflexions i propostes sobre aspectes conceptuals i pràctics de les Adequacions Curriculars. Disseny de “Bases Curriculars Comunes” per a tot l’alumnat i adequació personalitzada del currículum”. Dins Suports. Revista catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, Vol. 3, núm. 2, pàg. 121-148.

STAINBACK, S. B. (2001c): “Components crítics en el desenvolupament de l’educació inclusiva”. Dins Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vol. 5, núm. 1, pàg. 26-31.

STAINBACK, S. i STAINBACK, W. (1999): Aulas inclusivas. Madrid: Narcea. (Original del 1992).

Descàrregues

Publicades

01.11.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació