La inclusió escolar: principis i estratègies per a fer-la possible

Autors/ores

  • Pere Pujolàs i Maset

Paraules clau:

Educació inclusiva, Necessitats educatives especials, Psicopedagogia

Resum

L'article planteja que una escola inclusiva és aquella en la qual són atesos –volguts i valorats- tots els alumnes, siguin quines siguin les seves característiques personals, no solament en un mateix centre sinó també en una mateixa aula. No obstant això, la inclusió planteja una sèrie de problemes o “efectes no desitjats” que hem d'evitar o, com a mínim, contrarestar. Efectes com, per exemple, la por en el professorat i en els pares, l'augment de conflictes o de conductes inadequades, les dificultats per ajustar el currículum a tots els alumnes, contemplant les seves diferències, etc. A continuació, es plantegen els principis generals per treballar dins d'un plantejament inclusiu a l'escola i les estratègies a seguir. S'enumeren també els reptes que la inclusió escolar planteja.

Referències

PARRILLA, A. (1992): El profesor ante la integración escolar: “Investigación y formación”. Capital Federal (Argentina): Ed. Cincel.

PORTER, G.L. (2001): “Elements crítics per a escoles inclusives. Creant l’escola inclusiva: una perspectiva canadenca basada en quinze anys d’experiència”. Dins Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vol. 5, núm. 1, pàg. 6-14.

PUJOLÀS, P. (2003): Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentage cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo.

RUIZ i BEL, R. (1999): “Algunes reflexions i propostes sobre aspectes conceptuals i pràctics de les Adequacions Curriculars. Disseny de “Bases Curriculars Comunes” per a tot l’alumnat i adequació personalitzada del currículum”. Dins Suports. Revista catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, Vol. 3, núm. 2, pàg. 121-148.

STAINBACK, S. B. (2001c): “Components crítics en el desenvolupament de l’educació inclusiva”. Dins Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vol. 5, núm. 1, pàg. 26- 31.

STAINBACK, S. i STAINBACK, W. (1999): Aulas inclusivas. Madrid: Narcea. (Original del 1992).

Publicades

31.01.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació