La intervenció social des dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic

Autors/ores

  • Dolors Llobet i Mascaró Treballadora Social del Departament d'Ensenyament
  • Montserrat Fontbona i Missé Treballadora Social del Departament d'Ensenyament
  • Esther Andújar i Castro Treballadora Social del Departament d'Ensenyament

Resum

.

Referències

ESTEVE, J M (2002): El professorat davant del canvi social. En Educació i nous reptes socials. Aportacions a laConferència nacional d’Educació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell Escolar de Catalunya.

VEGA, S (1997): Instrumentos de trabajo. En COLETTI, M i LINARES, J L La intervención sistémica en los Servicios Sociales ante la familia multiproblemática. La experiencia de Ciutat Vella. Barcelona: Paidos Terapia Familiar.

GRUP d'AASS i DTS (1999): El Diagnòstic social com a eina educativa.. Barcelona: Dossier Recursos per a la intervenció de l'EAP. Seminari de treball del pla de formació permanent dels EAP

GRUP d'AASS i DTS (2001): Avaluació i seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials derivades de situacions socials i/o culturals desfavorides. Barcelona: Seminari de treball del pla de formació permanent dels EAP.

Descàrregues

Publicades

01.04.2003

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació