Elements d'anàlisi del treball en equip

Autors/ores

  • Pere Pujolàs i Maset Universitat de Vic.

Resum

.

Referències

COLL, C. (1984): "Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar", en Infancia y Aprendizaje, 27/28, pp. 119-138.

DOMÈNECH, J. (1997): “Algunas técnicas para el aprendizaje cooperativo”. Dins Aula de innovación educativa, núm. 59, pàg. 52-53.

JOHNSON, D.W and JOHNSON, R.T. (1994): “An Overview of cooperative Learning”, dins J.S. Thousand, R.A., Vila i A.I. Nevin: Creativity and Collaborative Learning. A Practical Guide to Empowering Students and Teachers. Baltimore: Paul H. Brookes. Versió catalana (1997): "Una visió global de l'aprenentatge cooperatiu", dins Suports. Revista catalana d'Educació especial i atenció a la diversitat, núm. 1, pp. 54-64.

JOHNSON, D.W., JOHNSON, R.T. i HOLUBEC, E.J. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

OVEJERO, A. (1990): El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU.

PARRILLA, A. (1992): El profesor ante la integración escolar: "Investigación y formación". Capital Federal (Argentina): Ed. Cincel.

PUJOLÀS, P. (2001): Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la Educación Obligatoria. Archidona (Málaga): Aljibe.

PUTNAM, J.W. (1993): Cooperative Learning and Strategies for Inclusión. Celebrating Diversitty in the Classroom. Baltimnore: Paul H. Brookes.

SERRANO, J.M., i CALVO, M.T. (1994): Aprendizaje cooperativo. Técnicas y análisis dimensional. Murcia: Caja Murcia Obra cultural.

SOLÉ, I. (1997): “Reforma y trabajo en grupo” Dins Cuadernos de Pedagogía, núm. 255, pàg. 50-53.

Descàrregues

Publicades

13.10.2001

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació