La millora de la intervenció social a l'escola. Reflexions sobre un procés d'assessorament. 1.3

Assessorament psicopedagògic -1.3

Autors/ores

  • Montse Sierra EAP B-21 Sant Martí

Paraules clau:

Assessorament psicopedagògic, Treball social, Treball en xarxa

Resum

Aquest article és un resum de dos anys de treball paral·lel realitzat a dos nivells. D'una banda des del centre educatiu, amb el professorat i especialment amb equip directiu, mestres d’educació especial i coordinadors de cicle, i d'altra banda, en un segon nivell amb el grup de companys de l'equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) liderat pels professors Lago-Onrubia.

Intentem plasmar les diferents fases treballades segons la metodologia del model que s'exposa en el primer article d’aquest monogràfic. El procés d’assessorament va permetre realitzar actuacions que van donar una estructura ordenada a la intervenció social. El centre on es va desenvolupar l'experiència es caracteritza per l'existència d'un nombre molt elevat d'alumnat amb dificultats socials amb la qual cosa és important poder organitzar bé les actuacions realitzades al voltant de la comissió social com un eix vertebrador d'una estructura cada vegada més gran i on diferents serveis intervenen en xarxa.

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació