Formació i desenvolupament professional en l'àmbit de les organitzacions

  • Joaquín Gairín Sallán Psicopedagog. Universitat Autònoma de Barcelona.

Resum

La realització d'activitats professionals de qualitat exigeix coneixements, habilitats i actituds que són adquirits i desenvolupats mitjançant la formació i la pràctica professional. La formació es considera així necessària, útil i clau per a l'exercici professional, encara que cal matisar el grau d'idoneïtat en ralció a la necessitat d'aquesta, la que s'ofereix i es realitza i el sentit que adquireix en la realitat actual. La present aportació revisa modalitats de formació i la seva relació amb l'activitat professional i institucional, presentant elements vinculats amb les comunitats de pràctica professional i amb la utilització que puguin fer de models de creació i gestió del coneixement col·lectiu.

Referències

Armengol, C. i Gairín, J. (2003) (Ed.). Estrategias de formación para el cambio organizacional. Barcelona: Wolters Kluwer.

Armengol, C. i Rodríguez-Gómez, D. (2006). La moderación de redes, algunos aspectos a considerar. En Educar 37, págs 85-100.

Fernández Rodríguez, E. (2009). Aprendizaje experiencial, investigación-acción y creación organizacional de saber: la formación concebida como una zona de innovación profesional. REIFOP, 12 (3), 39-57.

Gairín, J. (2008). Las comunidades formativas de aprendizaje en el contexto institucional. En varios. Las comunidades formativas de aprendizaje: Una experiencia en los institutos normales superiores de Bolivia. La Paz: AECID – Ministerio de Educación de Bolivia.

Gairín, J. (2010) (Ed.). Nuevas Estrategias Formativas para las Organizaciones. Barcelona: Woalters Kluwer.

Gairín, J. (2011) (Coord.) (Ed.). El trabajo colaborativo en red. Actores y procesos en la creación y gestión del conocimiento colectivo. La Coruña: DaVinci.

Gairín, J. (2012) (Ed.). Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo: formación y formación corporativa. Madrid: Wolters Kluwer.

Gairín, J. i Rodríguez-Gómez, D. (2010). Fomento del desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento: El caso de la facultad de educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona: FODIP, II Seminario Internacional RELFIDO,1, 59 - 68.

Gairín, J, Rodríguez-Gómez, D. (2012). El Modelo Accelera de creación y gestión del conocimiento en el ámbito educativo. Revista de Educación,357.

Gairín, J, Rodríguez-Gómez, D. i Armengol, C. (2012). Agents and Processes in Knowledge Creation and Management in Educational Organisations. En Hou, H.T. (Ed.). New Research on Knowledge Management Models and Methods. Rijeka: Intech, 333- 354.

Gairín, J. i Rodríguez-Gómez, D. (2013). Escuelas nodo, aprendizaje distribuido y trabajo colaborativo del profesorado. Montevideo: CEIBAL.

Hislop, D. (2005). Knowledge Management in Organizations. A critical introduction. Oxford: Oxford University Press.

McDermott, R. i O’Dell, C. (2001). Overcoming Cultural Barriers to Knowledge Sharing. Journal of Knowledge Management, 5 (1),6-85.

Pont, E. (1997). La formación de los recursos humanos en las organizaciones. En Gairín, J. i Ferrández, A. (coord.). Planificación y gestión de instituciones de formación. Barcelona: Praxis, 317-341.

Wenger, E. (2007). Communities of Practice. A brief Introduction. En http:// www.ewenger.com/theory/ communities_of_practice_intro_WRD.doc (consulta 25/09/2013).

Publicades
2013-11-01
Secció
Psicopedagogia i Orientació