Cesc Notó Brullas

Mestre i Psicòleg. Ha treballat en diferents centres educatius públics de primària i secundària de la Generalitat de Catalunya. També ha treballat a l’ICE de la UAB en la secció de formació de professorat de secundària i també formant part d’equips de reflexió i formació. Amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, com a formador en la formació permanent del professorat. Amb la UAB, com a professor del Màster de Formació del professorat de secundària. Forma part del consell de redacció de la revista "Convives". És autor de diferents articles i publicacions relacionats amb l’atenció a la diversitat, la convivència i el benestar docent.