ELS PROBLEMAS DEL COMPORTAMENT EN ELS NENS I ADOLESCENTS DE CATALAUNYA: estudi descriptiu del trastorn per dèficit d'atenció

Trastorn de conducta. Una reflexió epistemològica

Autors/ores

  • Josep Moya Coordinador de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya
  • Manuel de Armas Professor de la Facultat de Formació del Professorat. Universitat de Las Palmas de Gran Canària
  • María Teresa Anguera Catedràtica de Metodologia de les Ciències del Comportament Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona

Resum

En els últims anys, tant els mitjans de comunicació com les comunitats de professionals de diversos camps (salut, educació, camp social, justícia) venen advertint de l'augment de situacions conflictives i disruptives que es donen en els marcs educatius i també en els familiars. La falta de respecte a l'adult, la manca de límits així com la falta d'acords entre les famílies i els docents, apareixen com a problemes que preocupen als educadors - famílies i docents - i els sotmeten a fortes tensions que, de vegades, poden comportar crisis personals i professionals. Aquest estudi té com a objecte conèixer la naturalesa d'aquestes problemàtiques, les seves conseqüències sobre els actors implicats així com les possibles vies de solució. Així mateix, es fa una reflexió epistemològica sobre el problema de l'atenció versus funcions executives.

Referències

Anguera, M.T. (1995). Tratamiento cualitativo de datos. A M.T. Anguera, J. Arnau, M. Ato, M.R. Martínez, J. Pascual i G. Vallejo. Métodos de investigación en Psicología (pp. 549-576). Madrid: Síntesis.

Anguera M. T. i Moya, J. (2010). Problemes de comportament en els infants i adolescents de Catalunya.necessitats educatives que generen. Departament d’Educació i Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Armas, M. (2002). La supervisión como estrategia de intervención a profesionales y novatos de la educación. A M. Alvarez i R. Bisquerra (eds.), Manual de orientación y tutoría (pp. 23-26). Barcelona: Praxis.

Barkley, R. (2007). Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Barcelona: Paidós.

Brown, Th. (2006). Trastorno por déficit de atención. Barcelona: Masson.

Camps, V. (2008). Creer en la educación. Barcelona: Península.

Cordié, A. (1998). Malestar del docente. Buenos Aires: Nueva Visión.

Fernández, C. (2008). El aula desierta. Barcelona: Montesinos.

Elliot, M. (2008). Intimidación. México: Fondo de Cultura Económica.

Hallowell, E. y Ratey, J.(2001). TDA: controlando la hiperactividad. Barcelona: Paidós.

Harwood, V. (2009). El diagnóstico de los niños y adolescentes problemáticos. Una crítica a los discursos sobre los trastornos de la conducta. Madrid: Morata

House, A. (2003). DSM – IV. El diagnóstico en la edad escolar. Madrid: Alianza Editorial.

Krueger, R. (1988). Grupos de discusión. Madrid: Pirámide.

Marina, J.A. (2009). La recuperación de la autoridad. Barcelona: Versàtil.

Mateer, C.A.; Mapou, R.L. (1996). Understanding, evaluating, and managing attention disorders following traumatic brain injury. J. Head Trauma Rehabil; 11: 1-16

Parasuranam, R.( 1998). The attentive brain: Issues and prospects. A Parasuranam R. Ed. The attentive brain. London: MIT Press.

Ríos, M.; Periáñez, J.A.; Rodríguez-Sánchez, J.M. (2011). Neuropsicología de la atención. A J. Tirapu, M. Ríos F. Maestú (Ed). Manual de Neuropsicología. Barcelona: Viguera.

Roselló, J; Munar, E.; Garrido, M.J. (2001). La naturaleza de la atención visual: ¿monarquía, oligarquía o anarquía? Revista de Psicología General y Aplicada; 54:31-46

Schachar, R. i Ickowicz, A. (2003). Trastornos hipercinéticos con deficit de atención en la infancia y la adolescencia. A Michel G. Selder, Juan J. López-Ibor y Nancy Andreasen (Ed.). Tratado de psiquiatría. Vol III. Barcelona: Ars Medica (pp: 2097-2111).

Sholberg, M.M.; Johnson L.; Paule, L. I cols (1994). Attention Process Training II: a program to address attentional deficits for persons with mild cognitive dysfunction. Puyallub, WA: Association for Neuropsychological Reserach and Development.

Soutullo C. I Díez, A. (2007). Manual de diagnóstico y tratamiento del TDAH. Buenos Aires: Panamericana.

Soutullo, C.; Mardomingo, MJ. (2010). Manual de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Buenos Aires, Madrid: Panamericana.

Tirapu, J. i Luna, P. (2011). Neuropsicología de las funciones ejecutivas. A Neuropsicología de la atención. A J. Tirapu, M. Ríos F. Maestú (Ed). Manual de Neuropsicología. Barcelona: Viguera (pp: 221-259).

Ubieto, J.R. (2009). El trabajo en red. Usos posibles en educación, Salud Mental y Servicios Sociales. Barcelona: Gedisa.

Weitzman, E.A. (2000). Software and qualitative research. In N. Denzin y Y.S. Lincoln (Comps.), Handbook of qualitative research (pp. 803-820). London: Sage.

Descàrregues

Publicades

29.09.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació