La USEE de l'Institut Poeta Maragall

Autors/ores

  • Mercè Gil Viñas Psicopedagoga USEE Institut Poeta Maragall
  • Mª Àngels Sellés Pons Psicopedagoga USEE Institut Poeta Maragall
  • Montserrat Caselles Grau Psicopedagoga EAP B-47 Eixample

Resum

Les unitats de suport a l'educació especial (USEE) es van crear com a recurs educatiu dirigit a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat intel·lectual escolaritzats en centres ordinaris. La USEE de l'Institut Poeta Maragall va néixer el curs 2005-06, i és una de les primeres que van entrar en funcionament a Barcelona ciutat. Acull entre 5 i 10 alumnes amb discapacitat intel·lectual, severa, mitjana i lleu, que per edat estan matriculats en l'ESO. La seva organització i funcionament se centren a facilitar el màxim possible la inclusió educativa dels alumnes amb discapacitat, per a això se'ls adapta el currículum segons les seves necessitats específiques, intentant a tot moment que comparteixin amb l'alumnat ordinari l'espai i el temps lectiu. En l'etapa de l'educació secundària es fa més difícil la inclusió completa d'aquest tipus d'alumnat a causa de la gran diferència que existeix en la capacitat d'assimilació de continguts conceptuals i abstractes respecte a l'alumnat de l'ESO. Per aquesta raó, els professionals adscrits a la USEE (dues professores i una educadora en educació especial, fins al curs 2011-12), reparteixen les seves funcions entre la docència a l'aula USEE, on es prioritza una metodologia altament funcional, amb continguts motivadors i que els siguin útils en la seva vida diària, i el suport directe a l'aula ordinària, dins dels grups-classe als quals estan adscrits aquests alumnes.

Que els alumnes discapacitats comparteixin la seva escolaritat amb la resta de l'alumnat significa per a ells una oportunitat d'experimentar vivències similars als nois/as de la seva edat. Encara que tots siguin diferents , sempre existeixen elements comuns que poden compartir amb ells (música, aficions...) D'altra banda, per a l'alumnat ordinari, tenir l'oportunitat de relacionar-se amb companys discapacitats els ajuda a empatizar amb aquells que tenen més dificultats, ja sigui perquè els costa més aprendre, perquè pateixen alguna malaltia o handicap, etc., i els fa conscients que són un de més, i que les diferències s'han d'acceptar amb naturalitat i amb companyerisme. Després de set cursos d'existència de la USEE en aquest Institut, podem afirmar que les repercussions de la inclusió educativa dels alumnes discapacitats al centre són altament positives, tant per a aquests com per a l'alumnat ordinari. Encara hi ha molt per fer, però amb la il·lusió i l'esforç dels professionals, la bona predisposició de la comunitat educativa, i la necessària dotació de suficients recursos per part de l'administració, una educació pública de qualitat i veritablement inclusiva, és possible.

Descàrregues

Publicades

30.09.2019

Número

Secció

Pràctica professional