L' Aprenentatge Servei: recurs i finalitat

Una eina valuosa per generar projectes a l’institut

Autors/ores

  • Eva Miró Martí Psicopedagoga i coordinadora pedagògica de l’Institut Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat
  • Gemma Torrejón Conde Professora d’educació física i coordinadora de batxillerat de l’Institut Joaquima Pla i Farreras de Sant Cugat

Resum

L'aprenentatge servei és una metodologia pedagògica molt útil per dur a terme projectes en els centres educatius. És una metodologia en la qual s'aprèn per servir a la comunitat i alhora aquest servei es converteix en origen de noves competències i valors. Aquest article pretén fer una breu descripció de la metodologia i explicar dos projectes pràctics en un context educatiu concret.

Referències

BARON, Z. (2001): Desenvolvimiento humano. Un programa escolar de investigación y reflexión de valores y aprendizaje-servicio. Buenos Aires, Lugar Editorial

MARTÍN, X. i RUBIO, L. (coord) (2010): Prácticas de ciudadanía. Diez experiencias de aprendizaje servicio. Barcelona, Ministerio de Educación Ciencia y Octaedro

MINZI, V. (1999): Vamos que venimos. Guía para la organización de grupos juveniles de trabajo comunitario. Buenos Aires, Ediciones La Crujía

PUIG, J. M.; BATLLE, R.; BOSCH, C. i PALOS, J. (2006): Aprenentatge servei. Educar per a la ciutadania. Barcelona. Octaedro i Fundació Jaume Bofill.

PUIG, J.M. (coord.) (2009): Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico. Barcelona. Graó

PUIG, J.M. (2010): Com fer ApS en les entitats?. Barcelona. Fundació Jaume Bofill

PUIG, J.M. (2010): Com fer ApS en els centres educatius?. Barcelona. Fundació Jaume Bofill

AAVV.: "Aprenentatge servei" a Guix, Elements d'acció Educativa, jul/ago 2011, 376-377, p. 14-68.

AAVV.: "Aprendizaje servicio" a Aula de Innovación Educativa, jul/ago 2011, 203-204, p. 10-65.

AAVV.: "Experiències d'aprenentatge servei" a Perspectiva Escolar, maig 2007, 315, p. 4-60.

AAVV: Monogràfic "Aprendizaje y servicio" a Cuadernos de Pedagogía, maig de 2006, 357, p. 56-87.

AAVV.: "Aprenentatge servei" a Estris, Fundació Pere Tarrés, nov/des 2008, 164, p. 6-15.

Descàrregues

Publicades

15.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació