Escola de Pares i Mares. IES La Romànica

Suport a l'acció educativa familiar i element dinamitzador de la comunicació i la participació de les famílies al centre educatiu

Autors/ores

  • José Mª Lahoz García Psicopedagog de l’IES La Romànica de Barberà del Vallès

Resum

La crisi de valors, els nous tipus de famílies, la manca de conciliació entre la vida laboral i familiar i altres circumstàncies no menys importants, han produït un cert desajust entre l'acció educativa familiar i l'acció educativa dels centres docents. La conseqüència és una certa ineficàcia educativa que convé corregir compartint els objectius, estrenyent la cooperació entre les famílies i els centres educatius i millorant les habilitats dels agents educatius.
L'Escola de Pares i Mares pretén donar resposta a aquest repte i aquest article vol ser instrument de sensibilització per a altres centres i per a altres famílies. S'hi exposen les raons que ens van impulsar a iniciar aquestes activitats, els procediments i materials usats, els resultats obtinguts, els projectes futurs i les estratègies previstes per exportar-lo a altres centres.

Descàrregues

Publicades

15.01.2007

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació