‘Dóna'm l'oportunitat de fer les coses que jo sé fer" Les escoles de noves oportunitats com espais de dignificació dels joves

Autors/ores

  • Aina Tarabini Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

èxit educatiu, abandonament escolar, oportunitats, subjectivitats

Resum

L‟objectiu d‟aquest article és analitzar el rol de les Escoles de Noves Oportuniats com a espais de protecció, dignificació i ampliació de les oportunitats dels joves. L‟article es basa en un estudi de cas de l‟escola El Llindar, i a partir d‟una metodologia qualitativa que inclou entrevistes i grups de discussió amb professionals i joves, identifica tres grans elements que caracteritzen el model formatiu del centre: una oferta formativa basada en la diversitat, la flexibilitat i la professionalització; un perfil d‟educadors que es defineixen com acompanyants dels joves i que atribueixen un paper cabdal al vincle emocional i afectiu; i un model d‟ensenyament aprenentatge que s‟articula en base a la subjectivació i les subjectivitats dels joves. L‟anàlisi posa de manifest que aquests tres elements són àmpliament dispars en relació al sistema educatiu formal i que, alhora, són els que expliquen l‟impacte del Llindar en l‟ampliació de les oportunitats d‟èxit educatiu dels joves.

Referències

Fernández-Enguita, M., Mena, L, Riviere, J. (2010). Fracaso y abandono escolar en España. Fundació La Caixa. Colección estudios sociales, n 29. Madrid: Obra Social Fundació La Caixa.

Lahelma, E. (2009). Dichotomized Metaphors and Young People’s Educational Routes. European Educational Research Journal, 8(4), 497-507.

Psifidou, I. (2017). An unresolved problem: how to tackle early leaving from VET? The role of local authorities. A: A. Tarabini (2017) (Coord). Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur? Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Serra, C. i Palaudàries, J. M. (2010). Continuar o abandonar. L’alumnat estranger a l’educació secundària. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Tarabini, A. (2017). L’escola no és per tu. El rol dels centres educatius en l’abandonament escolar. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Tarabini, A. (Dir), Jacovkis, J., Montes, A. (2017). Los factores de la exclusión educativa en España. Mecanismos, perfiles y espacios de intervención. Madrid: UNICEF.

Publicades

24.05.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació