Programa “Cuidar Cuidant”

Implementant entre els joves una estratègia de conscienciació sobre la síndrome alcohòlica fetal i altres riscs del consum d’alcohol

Autors/ores

  • Eduardo Sacristán Vázquez CDIAP Integra Garrotxa
  • Ester Pla Colomer CDIAP Integra Garrotxa
  • Mireia Sala Moliné CDIAP Integra Garrotxa

Paraules clau:

síndrome alcohòlica fetal, desenvolupament, prevenció en adolescents

Resum

Es presenta un treball enfocat a prevenir la problemàtica de l‟alcohol entre els nostres joves i com pot afectar l‟alcohol a llarg termini i en el fetus durant l‟embaràs. L‟objectiu és generar consciència i apoderar a la població perquè siguin agents actius per la SAF i les síndromes associades.

Referències

CDIAP Integra (2016). Prevención del síndrome alcohólico fetal. https://www.youtube.com/watch?v=oFLc1RMKUGc
Centro para el control y la prevención de enfermedades. (2014). Datos sobre los trastornos del espectro alcohólico fetal.

Cook, J.L, Green, C.R, Lilley, C.M (2016). Fetal alcohol spectrum disorder: a guidelance for diagnosi across the lifespan. CMAJ 2016; feb. 6; 188 (3):191-7.

Fetal alcohol syndrome Foundation of Netherlands. (2012). Alcohol durant l’embaràs. El que tots hauríem de saber. Quaderns Faros-HSJD.

Grau, E. (2012). Cria família. Espectro alcohólico fetal. Grupo investigación UAB. Barcelona: Publicaciones AFIN.
Guardia Serecigni, J (coord.) (2008). Alcoholismo. Guías clínicas socidrogalcohol, basadas en la evidencia científica. Valencia: Ed. Socidrogalcohol.

Martín Fernández-Mayoralas, D., y Fernández Jaén A. (2011).Fetopatía alcohólica: puesta al día. Revista neurologia, 52(supl.1), S53-S57.

Martínez Castillo, A. (2011). Alcohol y embarazo: intervención de enfermería en atención primaria.

Ministerio de Sanidad y Consumo. (2015). Alcohol durante el embarazo. Madrid.

Publicades

24.05.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació