Guia per a elaborar unitats didàctiques integrades per a la inclusió

Autors/ores

  • Mónica Añón Roig Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Deport de la Generalitat Valenciana
  • Mª Esperanza García Morales Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Deport de la Generalitat Valenciana
  • Estefanía Pastor Añó CEIP el Pontet de Almussafes (València)

Paraules clau:

Educació inclusiva, Unitat Didàctica Integrada, Disseny Universal d'Ap

Resum

En el present article s'exposa un recurs pràctic ideat per les autores destinat a guiar l'elaboració d'Unitats Didàctiques Integrades per a la inclusió. L'instrument orienta, des del moment del seu disseny inicial, l'adequació de cadascun dels elements de la seqüència didàctica a les característiques de tot l'alumnat d'un grup. D'aquesta manera tots els alumnes i totes les alumnes, independentment de les seues necessitats educatives, podran estar presents, aprendre i participar en les experiències d'aprenentatge comunes, al temps que s’eviten posteriors adaptacions. Per a la seua elaboració s'han utilitzat tres referents. En primer lloc, l'estructura de la tasca integrada, nucli de programació de les unitats didàctiques competencials que utilitzem. En segon lloc, l'adaptació d'alguns dels indicadors que es refereixen a la programació d'aula de la dimensió C2 de la 3ª edició revisada del Index for Inclusion i, en tercer lloc, l'adaptació de les pautes del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA). El recurs és una peça essencial d'un procés més ampli que ho justifica i que, de forma simplificada, segueix els principis i les fases del procediment de programacions múltiples (DPM) proposat per Robert Ruiz i Bel (2006). Part d'un bon coneixement de l'alumnat i tracta de planificar, des de la proposta comuna, les millors condicions per a la inclusió i el desenvolupament de les competències de tots els alumnes i les alumnes d'un aula, en particular d'aquells i aquelles amb major risc de ser exclosos.

Referències

ALBA PASTOR, C. (2012). Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y los materiales digitales en el logro de una enseñanza accesible. Murcia. Consejería de Educación, Formación y Empleo.

BOOTH, T. AND AINSCOW, M. (2011). Adaptación de la 3ª edición revisada [Index for Inclusion: developing learning and participation in schools; (3rd edition). Bristol: Centre for Studies in Inclusive Education (CSIE)]. Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares.

BONALS, SANCHEZ CANO, (coord) (2007). Manual de asesoramiento psicopedagógico. Editorial Graó. Cap 9. Procedimientos de evaluación y planificación multinivel y personalizada del currículum en el aula inclusiva. Robert Ruiz i Bel. Universidad de Vic.

CAST (2011) Universal Design for Learning guidelines 2.0. Wakefield, MA. (Consultada14/06/2017) http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines

ECHEITA SARRIONANDIA, G; SIMÓN RUEDA, C; SANDOVAL MENA, M; MONARCA, H.(2013). Cómo fomentar las redes naturales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva. Propuestas prácticas. Eduforma.

EDUCACIÓN 2030 (2015). Declaración de Incheon. Marco de Acción. Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online- materials/publications/unesdoc-database/

EDUCADUA. Plataforma creada desde el Proyecto DUALETIC para la difusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en español. (Consultada 14/06/2017) http://educadua.es/

MOYA OTERO, J. (2010). Incorporar nuevos principios reguladores al proyecto educativo de centro (PEC). Proyecto COMBAS. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. MEC

MOYA OTERO, J Y LUENGO HORCAJO, F (coord). Asociación Proyecto Atlántida. (2011). Teoría y práctica de las competencias básicas. Barcelona. Graó.

PROYECTO ATLÁNTIDA. 2010. La inclusión en la educación democrática. El éxito para todos y para todas a lo largo de la vida. http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/1.- Propuesta-Carpeta-Escuelas-Democr%C3%A1ticas.pdf Proyecto Atlántida www.proyecto-atlantida.org |

WATKINS, A. (Editor) (2007). Assessment in Inclusive Settings. Key Issues for Policy and Practice. Odense: European Agency for Development in Special Needs Education.

Publicades

24.05.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació