L'atenció a l'alumnat amb discapacitat en l'educació superior en línia: El cas de la Universitat Oberta de Catalunya

Autors/ores

  • Efrem Melián Investigador predoctoral dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (Universitat Oberta de Catalunya)
  • Sílvia Mata Tècnica del Servei d’Atenció (Universitat Oberta de Catalunya)
  • Julio Meneses Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Educació (Universitat Oberta de Catalunya)

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi56.5042

Paraules clau:

Estudiants amb discapacitat, Èxit acadèmic, Serveis d'atenció, Educació superior, Universitats en línia

Resum

L'alumnat amb discapacitat ha guanyat presència en l'educació superior de manera progressiva en els últims anys, especialment en el cas de les institucions a distància. Les universitats en línia presenten avantatges per a aquest grup d'estudiants quant a accessibilitat i flexibilitat. No obstant això, l'alumnat amb discapacitat continua sent un col·lectiu en desavantatge que mostra un menor acompliment acadèmic i una major taxa d'abandonament que la resta de l'alumnat. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) concentra una part significativa de l'alumnat amb discapacitat a Espanya emprant un model educatiu completament en línia. L'objectiu d'aquest treball és descriure l'atenció que la UOC ofereix a aquest col·lectiu d'estudiants considerant tant la seva història com el perfil dels seus usuaris, els mitjans humans i materials que s’hidestinen i les mesures que s'adopten per a afavorir la seva inclusió educativa. Es proposen, a més, recomanacions de millora. Les conclusions apunten a la necessitat de reorientar el suport a l'alumnat amb discapacitat desenvolupant una política institucional específica a llarg termini i habilitant un Servei especialitzat que permeti un seguiment actiu i personalitzat. L'experiència de l'atenció a aquest col·lectiu en el cas de la UOC pot ser rellevant en un context d'emergència de necessitats diverses per part de l'alumnat i d'adopció progressiva de models educatius híbrids o en línia per part de les universitats.

Referències

Acuerdo Gov/47/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Oberta de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6844, 2 de abril de 2015, 1-13. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6844/1416457.pdf

Bell, T. (2014). Accommodating college students with disabilities: Faculty perceptions and understanding. National Science Journal, 42(2), 10-16. https://www.nssa.us/journals/pdf/NSS_Journal_42_2.pdf#page=14

Burgstahler, S. (2015). Opening Doors or Slamming Them Shut? Online Learning Practices and Students with Disabilities. Social Inclusion, 3(6), 69-79. https://doi.org/10.17645/si.v3i6.420

Council of the European Union. (2019). Building a sustainable Europe by 2030 – Progress thus far and next steps. https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf

Fundación Universia. (2018). Guía de atención a la discapacidad en la universidad. https://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2018/12/GUIA_Atencion-a-la-discapacidad-2018_ACCESIBLE.pdf

Galán-Mañas, A. (2015). Orientación a los estudiantes con discapacidad en la universidad española. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 26(1), 83-100. https://doi.org/10.5944/reop.vol.26.num.1.2015.14344

Guillamón, J. R., y Rodríguez, V. (2010). Atención y orientación a los estudiantes con discapacidad en la UNED. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 21(2), 391-400. https://doi.org/10.5944/reop.vol.21.num.2.2010.11541

Grimes, S., Southgate, E., Scevak, J., y Buchanan, R. (2019). University student perspectives on institutional non-disclosure of disability and learning challenges: Reasons for staying invisible. International Journal of Inclusive Education, 23(6), 639-655. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1442507

Kent, M. (2016). Access and Barriers to Online Education for People with Disabilities. National Centre for Student Equity in Higher Education. https://www.ncsehe.edu.au/publications/access-and-barriers-to-online-education-for-people-with-disabilities/

Kent, M., Ellis, K., y Giles, M. (2018). Students with Disabilities and eLearning in Australia: Experiences of Accessibility and Disclosure at Curtin University. TechTrends, 62(6), 654-663. https://doi.org/10.1007/s11528-018-0337-y

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de desarrollo sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Sangrà, A. (2002). A New Learning Model for the Information and Knowledge Society: The Case of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Spain. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v2i2.55

Universitat Oberta de Catalunya. (2013). Plan de atención a la diversidad funcional 2013-2014. Comisión Estratégica de Accesibilidad. https://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/la_universitat/compromis-social/20130522_Pla_2013-2014-esp_ES.pdf

Universitat Oberta de Catalunya. (2016). Plan de mejora de la accesibilidad 2015-2016. Programa de accesibilidad. https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/accessibilitat/20160401_Pla_2015-2016-cat_ES_acces.pdf

Universitat Oberta de Catalunya. (2018). Informe Encuesta: Aprendizaje en línea y discapacidad en la UOC. https://infogram.com/1pmq11l1q3x16eb3e5jw9qn57kuzr91gn6w

Universitat Oberta de Catalunya (s. f.-a). Comissió d’accessibilitat. [Documento interno inédito].

Universitat Oberta de Catalunya. (s. f.-b). Diversidad funcional. http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/diversitat_funcional/index.html

Universitat Oberta de Catalunya. (s. f.-c). Cátedra Fundación Randstad-UOC de Discapacidad, Empleo e Innovación Social. https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html

W3C Web Accessibility Initiative. (2020). Making the Web Accessible. https://www.w3.org/WAI/

Xavier, M., y Meneses, J. (2021). The tensions between student dropout and flexibility in learning design: The voices of professors in open online higher education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 22(4), 72-88. https://doi.org/10.19173/irrodl.v23i1.5652

Publicades

23.05.2022

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació