De la pandèmia a la comunitat: efectes sobre l'escola

Autors/ores

  • Quim Brugué Universitat de Girona

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5002

Paraules clau:

Pandemia, Comunitat, Democràcia, Escola

Resum

En un context de pandèmia, l’article es planteja fins a quin punt la situació creada per la COVID-19 ha afavorit o no el reforçament de la comunitat. Davant aquest interrogant es reflexiona al voltant de dues hipòtesis, una optimista i una altra pessimista. La primera interpreta la crisi actual com una oportunitat de fer-nos més forts com a comunitat, mentre la segona identifica els perills que la por comporti temptacions populistes. La discussió d’aquests escenaris es projecta, doncs, en primer lloc, en un debat sobre el futur de la democràcia. També, en segon lloc, usem el funcionament de les escoles per il·lustrar l’impacte de la pandèmia sobre el sistema educatiu. Observem les limitacions que van mostrar durant la primera onada de la COVID-19 i suggerim la necessitat d’unes escoles que es centrin en les persones i la comunitat com la millor recepta per adaptar-se a contextos d’alta complexitat.

Referències

ACHEN, Christopher H. & BARTELS, Larry M. (2016) Democracy for Realist. Princeton: Princeton University Press.

BECK, Ulrik. (1998) La Sociedad del Riesgo. Barcelona: Paidós.

BONAL, Xavier & GONZÁLEZ, Sheila. (2021) “Ni l’escola ni la societat estaven preparades per aprendre sense escola presencial”, Pensem, 20 de gener de 2021.

BRENNAN, Jason. (2017) Against Democracy. Princeton: Princeton University Press.

CHAMBERS, Simone. (2002) “Constitutional Referendums and Democratic Deliberation” en Mendelsohn,M. & Parkin,A. (eds.) Referendum Democracy. Citizens, Elites and Deliberation in Referendum Campaigns. London: Palgrave-Macmillan.

COMAS, Marta. (2021) “De l’Equip Docent a l’Equip Educatiu”, Educació 360, 18 de gener de 2021.

DAVIES, William. (2018) Estados Nerviosos. Cómo las Emociones se han Adueñado de la Sociedad. Madrid: Sexto Piso.

DIAMOND, Jared. (2006) Colapso. Por qué unes Sociedades Perduran y Otras Desaparecen. Barcelona: Debate.

JUDT, Tony. (2010) El Món No Se’n Surt. Un Tractat sobre el Malestar del Present. Barcelona: Magrana.

LASSALLE, José María. (2017) Contra el Populismo. Cartografía de un Totalitarismo Posmoderno. Barcelona: Debate.

LIZOAIN, David. (2017) El Fin del Primer Mundo. Madrid: Catarata.

MARFIL, Leticia i NAVARRO, Joan Carles. (2021) “Interseccions: el Treball en Xarxa per l’Ampliació d’Oportunitats Educatives”, Educació 360, 18 de gener de 2021.

RIEMEN, Rob. (2017) Para Combatir esta Era. Consideraciones Urgentes sobre Fascismo y Humanismo. Barcelona: Taurus.

SCHÄFER, Armin & STREECK, Wolfgang. (2013) Politics in the Age of Austerity. Cambridge: Polity.

TODOROV, Tzvetan. (2012) Los Enemigos Íntimos de la Democracia. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

URBINATI, Nadia. (2014) Democracy Disfigured. Opinion, Truth and the People. Cambridge: Harvard University Press.

VALLESPÍN, Fernando & BASCUÑÁN, Marian. (2017) Populismos. Madrid: Alianza Editorial.

Publicades

21.05.2021

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació