Avaluació del suport a la inclusió en centres ordinaris: Fundació EIR - El Niu

Autors/ores

  • Nina Goicoechea
  • Laura Colacios
  • Meritxell Queraltó
  • Maria Josep Filgueiras
  • Lydia Magdaleno

Paraules clau:

Educació inclusiva, Avaluació, Bones pràctiques, Evidència científica, Diversitat

Resum

El present article emmarca la tasca que duu  a terme la Fundació EIR- El Niu, donant suport a la inclusió d’alumnat amb necessitats educatives especials a escoles ordinàries de Barcelona. S’inicia fent un breu repàs de la seva història i trajectòria,  per poder passar a continuació a analitzar com es realitza el suport a la inclusió. A continuació s’exposa la necessitat que va sorgir de valorar resultats  i dotar el treball d’evidència científica,  a fi de poder parlar de bones pràctiques basades en l’evidència. S’explica com, per a fer aquesta avaluació, es van elaborar uns qüestionaris  respecte a l’evolució de 23 alumnes amb diversitat funcional,  que van ser contestats per professionals de les diferents escoles ordinàries de Barcelona amb les que treballem. Els resultats obtinguts, representats mitjançant gràfiques, valoren positivament l’evolució dels alumnes en tots  els blocs de preguntes, corroborant  que el suport a la inclusió optimitza els recursos de les escoles ordinàries, millorant les estratègies d’aquestes escoles per atendre la diversitat.

Referències

Ainscow, M; Hopkins, D.; Soutworrth G.; West M. (2001). Hacia escuelas eficaces paratodos.Madrid: Narcea.

Ainscow, M. (2004).Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, Propuestas y experiencias para mejor las institucionesescolares.Madrid: Narcea.

Ainscow, M. (2005). Understanding the development of inclusive education system. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 3 (3), 5-20.

Bloom, B. S. (1969). Taxonomy of Educational Objectives: The clasificación of educational goals. New York: David McKay Company Inc.

Collicott, J. (2000). "Poner en práctica la enseñanza multinivel: estrategias para los maestros". Soportes. Revista Catalana de Educación Especial y Atención a laDiversidad.Vol. 4, núm. 1, p. 87-100

Damasio, A. (2006). El error deDescartes.Madrid: Crítica

Giné, C. (2009). Coord. La educación inclusiva. De la Exclusión a la plena participación de todo elAlumnado.Barcelona: ICE-HORSORI

Huguet, T (2006). Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. Barcelona: Graó.

Pujolàs, P. (2003).Aprender juntos alumnosdiferentes. Vic: Eumo

Ruiz, R. (1988). Técnicas de individualización didáctica. Educación y futuro: Monografías para lareforma.Madrid: CINCEL.
Stainback, S, Stainback, W. (1999). Aulas inclusivas: Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo.Madrid: Narcea.

Stainback, SB (2001). "Componentes críticos en el desarrollo de la educación inclusiva". Soportes. Revista Catalana de Educación Especial y Atención a la Diversidad. Vol. 5, núm. 1, p. 26-31.

Tharp, R.; Estrada, P.; Soll Dalton, S.; Yamauchi, L. (2002). Transformar la Enseñanza. Barcelona: Paidós.

Publicades

01.09.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació