Les UFTEA, una resposta integrada per als infants i joves amb TEA i les seves famílies

Autors/ores

  • Esther Francisco Salas Psiquiatra. CSMIJ Cornellà- Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
  • Neus Ribalta Xicota Psicopedagoga. EAP B07 Cornellà de Llobregat
  • Teresa Rius i Santamaria Psicòloga clínica. CSMIJ Cornellà- Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
  • Coral Tarazona Ortiz Psicopedagoga. EAP B07 Cornellà de Llobregat

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi56.5039

Paraules clau:

Autisme, Treball en xarxa, Unitat Funcional TEA (UFTEA), Pla d'atenció integral (PAI)

Resum

En aquest article expliquem una experiència de treball en xarxa dins un territori, concretament la UFTEA de Cornellà de Llobregat. Una Unitat Funcional TEA és un espai de treball conjunt dels professionals dels serveis existents en una zona geogràfica de Catalunya els quals intervenen en la tasca assistencial directa dels infants i adolescents amb TEA. El seu objectiu fonamental és garantir la gestió del procés assistencial als infants amb TEA, que inclou els processos de detecció, diagnòstic i tractament, així com l’avaluació periòdica i la proposta de millores, si escau. La UFTEA és una estructura unitària territorial on s’elabora de manera comuna el Pla d’Atenció Integral (PAI) per als infants i adolescents amb necessitats especials de salut, educació o socials.

Referències

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2012). Pla d´Atenció Integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Generalitat de Catalunya (2017). Pla d´Atenció Integral a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i a les seves Famílies.

Generalitat de Catalunya. Departament Educació (2015). De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú.

Publicades

23.05.2022

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació