Reflexions sobre una experiència per a la millora de la pràctica assessora a l'EAP de Sant Martí. 1.1

Assessorament psicopedagògic -1.1

Autors/ores

  • Francesc Mena-Berbegall EAP B-21 Sant Martí
  • Rosa Solé Gómez EAP B-21 Sant Martí

Paraules clau:

assessorament psicopedagògic, Col·laboració, Serveis Educatius

Resum

Aquest article és una descripció i anàlisi dels tres anys de treball intern a l'equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) de Sant Martí (Barcelona), amb l'assessorament de José Ramon Lago i Javier Onrubia. Expliquem el procés que vam realitzar com a grup de treball i com a professionals per incorporar en la pràctica d'intervenció de l'EAP un model d'assessorament orientat a millorar les pràctiques educatives i fer-les més inclusives. Mostrem alguns canvis que vam anar introduint en el model d'intervenció, fent èmfasi en els processos i no tant en els resultats. A manera de síntesi, al final destaquem les dificultats per a la implementació de la proposta de la millora que ens trobem sovint en els centres i els elements facilitadors que poden ajudar a l'èxit en aquest procés.

Referències

Lago, J. R., i Onrubia, J. (2008). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa. Vic: Eumo.

Lago, J.R., Onrubia J. i Huguet. (coords) (2012) Assessorament per la millora de les pràctiques educatives. Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament: Assessorament per la millora de les pràctiques educatives. Página web on hi ha el document elaborat pel grup de treball del departament d’Ensenyament i un vídeo de presentació:
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0086/d0305f5f-549d-4af2-9561-39bd0329bfe0/Assessorament-millora-practiques.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/eap/

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació