Itineraris d'inclusió sociolaboral per a persones amb síndrome de Down o d'altres situacions de discapacitat intel·lectual

Autors/ores

  • Pep Ruf i Aixàs Director tècnic de l‟àrea de suport a la persona i a la comunitat (Fundació Catalana Síndrome de Down). Coordinador de la Red Nacional de Vida Independiente (Down España). Professor d'educació social (Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya)

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi5850485

Resum

Des de fa quasi 40 anys, la Fundació Catalana Síndrome de Down ha desenvolupat diferents accions, programes i serveis que tenien per el propòsit de promoure l’autonomia personal, la plena inclusió social i¡i el reconeixeement de drets de les persones amb síndrome de Down o d’altres situacions de discapacitat intel·lectual.

Moltes d’aquests iniciatives constitueixen un continuum de recursos i estratègies que permeten recolzar els itineraris vitals d’aquestes persones, en les diferents etapes i àmbits de la seva vida.

Encara avui dia, aquests models d’acompanyament han esdevingut referències pioneres a nivell local i internacional, que moltess altres organitzacions han volgut explorar per implantar models alternatius als serveis i prestacions descrits a les regulacions i carteres de serveis socials.

Referències

Fito, A. i Rovira, M. (2022). Informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. https://www.dincat.cat/docs/informe_interactiu.pdf

Montobbio, E. (1995). El viaje del Señor Down al mundo de los adultos. Barcelona: Masson.

Nacions Unides (2006). Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu. Generalitat de Catalunya. https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_ tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf

Planella, J. (2004). Subjectivitat, Dissidència i Dis-K@pacitat. Barcelona: Editorial Claret.

Ruf, J. (2017). Itinerari bàsic d’autonomia i vida independent. Down España.

https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2016/07/Itinerario_web.pdf

Ruf, J. et al. (2021). Vida adulta y envejecimiento de las personas con síndrome de Down . El papel de las familias. Down España. https://www.sindromedown.net/wpcontent/uploads/2022/04/envejecimiento_familias_final.pdf

Ruf, J. et al. (2021).Vida adulta y envejecimiento de las personas con síndrome de Down . El papel de las asociaciones y los equipos profesionales. Down España.

https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2022/04/envejecimiento_profesionales_final.pdf

Vived. E. et al. (2012). Servicios para la Promoción de la Autonomía Personal (SEPA). Down España.

https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/109L_sepapdown.pdf

Publicades

14.05.2023

Número

Secció

MONOGRÀFIC "la vida més enllà de l'escola"