La convivència positiva a l'escola des d'una mirada restaurativa

Autors/ores

  • Àngels Grado Docent de secundària. Formadora de formadors. Presidenta de Convives i directora de la revista digital de la mateixa associació

Paraules clau:

Convivència positiva, Justícia restaurativa, Pràctiques restauratives, Comunitat, Responsabilització, Compromís, Diàleg

Resum

La convivència positiva a l’escola entén el conflicte com una oportunitat d'aprenentatge i com a element transformador i transcendeix la intervenció reactiva incorporant una acció preventiva i proactiva. Les pràctiques restauratives comparteixen aquests aspectes claus i afegeix la participació i implicació del grup, fins i tot de la comunitat, des de la coresponsabilitat, per reparar els danys i restaurar les relacions. Incorporar les pràctiques restauratives a l’escola, i, sobretot, la mirada restaurativa, requereix comptar amb les persones, però també amb que des de l’escolar es facilitin les estructures que permetin incorporar-la amb èxit.

Referències

Hopkins, B. (2011). The Restorative Classroom. Using Restorative Approaches to Foster Effective Learning. London: Optimus Education

Organización de Naciones Unidas (2006). Manual sobre programas de justícia restaurativa. Nueva York: Naciones Unidas https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_ restaurativa.pdf

UNESCO (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? París: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf

Wachtel, T. (2013) Definiendo qué es restaurativo. Bethlehem, PA: International Institute of Restaurative Practices (IIRP). http://www.iirp.edu/pdf/Defining-Restorative-Spanish.pdf

Zehr, H. (1990). Changing lenses: a new focus for crime and justice. Scottdale, Pensilvania: Herald Press.

Publicades

26.11.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació