Experiència d'inclusió d'un alumne TEA

Autors/ores

  • Lourdes Bertrán Ródenas Mestra d'Educaci´ó Infantil

Paraules clau:

Comunicació, Educació inclusiva, Discapacitat, Metodologies, Pràctica

Resum

L’objectiu d’aquest article és compartir l’experiència viscuda amb un alumne TEA escolaritzat en un centre ordinari. M'agradaria que pogués ser útil per altres mestres que com jo mai abans hagin treballat amb alumnes amb aquestes característiques, en un context com és el de l’escola ordinària. Alhora desitjaria que l'article els pugui motivar per mantenir una actitud acollidora i comprensiva envers aquests infants donat que ens poden aportar tant com nosaltres a ells.

A través d’aquest article exposaré la seqüenciaci. de la feina que hem realitzat a l’escola, començant per una part més teòrica referida als trets característics de l’infant per procedir posteriorment a relatar a quins assessoraments i formacions hem accedit i quins recursos metodològics hem emprat per tal d'engegar el difícil, però alhora atractiu, camí que se’ns presentava per endavant. D’altra banda en aquest article vull deixar constància de la importància del tutor dins aquest procés inclusiu com a persona en constant contacte amb l’alumne. Parlaré de la necessitat d’una adequada formació dels mestres per tal de poder atendre les peculiaritats dels alumnes amb TEA i de la necessitat d'implicació per part de tota la comunitat educativa.

Publicades

01.11.2016

Número

Secció

Pràctica professional