Un equip d'assessorament familiar especialitzat en el marc escolar: mirades i converses amoroses

Autors/ores

  • Paco Buigues Tro Orientador psicopedagògic. Terapeuta familiar. Director SPE A-7 –Alacant-

Paraules clau:

Assessorament psicopedagògic, Emocions, Família, Relació

Resum

En el present article descrivim alguns traços de l'itinerari professional de l'Equip d'Assessorament Familiar i Escolar (EAFE) que en el marc dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPES) de la Comunitat Valenciana, funciona des de fa 22 anys en el SPE A-7 d'Alacant.

Exposarem les línies paradigmàtiques que ens inspiren, els objectius i models que guien el nostre treball, els procediments i fases amb les famílies, les estratègies, materials i esbossarem algunes intervencions. El treball en l'EAFE ha influït en tota la nostra tasca d'assessorament psicopedagògic als centres d'EI i EP on se centra majoritàriament el nostre treball. Una vesprada a la setmana ens dediquem a atendre a les famílies que presenten casos amb una problemàtica familiar i/o escolar greu, en els quals les intervencions ordinàries realitzades no han estat satisfactòries. Els casos són derivats per companys de diferents SPES, d'altres serveis, la inspecció educativa, les pròpies famílies i els centres educatius.

Publicades

01.11.2014

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació