El treball en salut mental en un CEE. Un enfocament terapèutico-educatiu. Cent anys de Vil·la Joana

El treball en salut mental en un CEE. Un enfocament terapèutico-educatiu. Cent anys de Vil·la Joana

ÍNDEX

Prefaci. Ramon Almirall i Josep Amorós

Pròleg. Enric Font

BLOC 1. De la primera escola de “deficients” (1920) a centre terapèutico-educatiu immers en la inclusió educativa (2020)

Introducció

1. Vil·la Joana, 100 anys per a un bon futur. Enric Font 

2. Vil·la Joana, petita ressenya històrica. Josep M. Soler (Pitu)

3. Un teixit clínico-educatiu (i social) per sostenir l’alumnat amb trastorn mental greu. Andrea Podzamczer i Julián Fábregas

4. El fet pedagògic en una institució especialitzada en el tractament d’alumnat amb TMG. Enric Font, Bet Rosàs i Irene Abilla

BLOC 2. Autisme

Introducció

5. El treball a l’aula amb infants amb autisme a Vil·la Joana. Andrea Podzamczer i Bet Rosàs

6. El joc dels infants amb trastorn de l’espectre autista. Joan Tort

7. El treball en relació amb el vincle i la comunicació amb alumnes amb funcionament autista. Rafa Villanueva, Anna Rosa Sanchis, Carla Galofré, Esther Gonzálvez, Maica Hidalgo, Natalia Bobadilla, Neus Garrofé i Rosario Rafoso

8. Cos, sonoritat, joc i moviment en els infants amb autisme i amb trastorns mentals severs: el treball des de les arts plàstiques, la música i la psicomotricitat. Josep Hurtado, Àngels Morral, Laura Robles i Josep Rota

BLOC 3. Trastorn mental greu

Introducció

9. L’atenció a l’alumnat amb trastorn mental greu al CEE Vil·la Joana. Julián Fábregas i Jordina Solsona

10. El treball psicoterapèutic a Vil·la Joana. Helena Soriano i Julián Fábregas

BLOC 4. Relació amb la comunitat i atencions externes

Introducció

11. El treball en xarxa. Sandra Rosés i Irene Abilla

12. USEB i CEEPSIR. La importància de la prevenció en l’etapa no obligatòria a educació (0-6 anys) en infants amb trastorn de l’espectre autista o trastorn de la relació i la comunicació. Anna Carreño, Pepi Daniel, Carla Galofré, Gemma Pellicer, Bet Rosàs, Rosario Rafoso i Joan Tort

13.El CRETDIC de Barcelona ciutat en relació amb el CEE Vil·la Joana. Joan de Diego

BLOC 5. Supervisió

Introducció

14.El treball de supervisió de casos. Una mirada externa, comprensiva i contenidora vers els usuaris, els seus cuidadors i la institució. Josep Maria Brun

15. Una experiència de supervisió a Vil·la Joana, casa de la paraula. Eugenio Díaz